Nastavení služby Dynamo

Aktivujte, deaktivujte nebo si jednoduše změňte nastavení služby
Dynamo - automatického dobíjení kreditu.

Zaslat autorizační kód
Zadejte telefonní číslo, na kterém si přejete nastavit službu Dynamo. Na toto telefonní číslo vám bude zaslán autorizační kód.